Det blev en succé!

04.02.2015 kl. 13:18
Poetry Slam 2015


Vinnarna i Nylands litteraturförenings Poetry slam på Arkadia International Bookshop lördagen den 31 januari 2015: Raymond Bell (I), Emma Heino (II) och Asta Hamnström (III).

 

Nylitts första Poetry Slam blev verkligen en succé. Ett trettiotal glada deltagare krävde att föreningen skulle ordna en PS varje år eller två gånger per år – så lyckad blev den första satsningen.

Eldsjälen Tibu Borgsten introducerade den här trevliga tävlingen i estradpoesi som alltså nu kommer att bli en återkommande verksamhetsform.

The International Bookshop Arkadia är den perfekta platsen för Slampoesi, det kan vi alla intyga.

Leenden och skratten i källarvalven gav oss alla ork att klara av det eländiga vädret den här underliga vintern.

Utom de förhandsanmälda diktläsarna var det några stycken som framförde sina dikter efter tävlingen, då ordet blev fritt. Open mic kallas det på fackspråket.

Vi fick lyssna till dikter på svenska och engelska. Många ungdomar deltog, det lovar gott för vår förening.

Tävlingen vanns av Raymond Bell, tätt följd av Emma Heino och Asta Hamnström.

Tack Tibu och kom igen!

Agneta von Essen