Styrelsen för Nylands litteraturförening rf år 2019:


Nylands litteraturförening r.f.:s styrelse valdes vid årsmötet den 22 mars 2019

 

 

Ordinarie medlemmar

Gerd-Peter Löcke
Elisabeth Sandelin
Annica Cleo Hultman
Patrik Simberg
Lotta Djupsund

Ersättare

Solveig Eriksson
Solveig Williams
Petra Österman