Styrelsen för Nylands litteraturförening rf år 2018:


Nylands litteraturförening r.f.:s styrelse valdes vid årsmötet den 9 mars 2018

Ordförande

Ursula Vuorenlinna
Grundvägen 20 A 14, 00330 H:fors
050-3257494
ursula.vuorenlinna [at] luukku.com

 

Ordinarie medlemmar

Sari Östman 
Gerd-Peter Löcke
Elisabeth Sandelin
Annica Cleo Hultman
Patrik Simberg
Lotta Djupsund

Ersättare

Solveig Eriksson
Agneta von Essen
Solveig Williams
Petra Österman