Verksamheten 2018

1) Årsmöte den 9 mars klockan 17 på Arbis

Föreningens årsmöte ordnas fredagen den 9 mars klockan 17 på Arbis i rum 36 på tredje våningen. Vi väljer ny styrelse – har du idéer om vad föreningen kunde göra eller intresse av att ställa upp i styrelsen? Hör gärna av dig på förhand till föreningens ordförande Ursula Vuorenlinna (ursula.vuorenlinna@luukku.com). Vi välkomnar nya initiativ och ny energi till styrelsen med öppna armar!

På mötet får du också chansen att få föreningens pinfärska tygkasse, så hoppas vi ses då!

2) Skrivarkurs ordnad av FSL: Vägar till din berättelse – skrivarseminarium med epik, lyrik och dramatik

Finlands svenska litteraturföreningar rf ordnar skrivarseminariet Vägar till din berättelse veckoslutet 23–25.3.2018 på hotel Arthur i Helsingfors. Kursledare är författarna Henrika Andersson och Henrik Jansson. Läs mer om kursen och hur du anmäler dig i den här pdf:en.

3) Solveig von Schoultz-tävlingen

SFV har utlyst Solveig von Schoultz-tävling 2018. SFV:s litterära Solveig von Schoultz-tävling gäller personer som vid tävlingstidens utgång fyllt 30 år. 2018 års tävling gäller dikter. Prissummorna: är 5 000 euro (I), 3 000 euro (II) och 2 000 euro (III).Förstapristagaren får även en skrivarkurs på Biskops Arnö i Sverige.

Ämnesvalet är fritt, men deltagaren skall sända in minst 5 och högst 10 dikter. Dikterna skall vara skrivna på svenska, och tävlingsdeltagaren får inte tidigare ha publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag. Författaren skall vara finländsk medborgare, och får sända in ett bidrag till tävlingen. Den som tidigare erhållit ett penningpris i samma tävling får inte delta på nytt.

Tävlingstiden går ut 15.4.2018 kl 24. Hela tävlingsinstruktionen finns på www.sfv.fi/tavlingar.

4) Tryckstipendium

Är du egenutgivare och ska ge ut en bok i år? I så fall kan du ansöka om ett tryckstipendium á 100 euro från föreningen. Ansökningar gäller endast böcker som inte ännu tryckts och i den tryckta boken bör det framkomma att boken är tryckt med stöd av Nylands litteraturförening.

För att få tryckstipendium ska du ha betalat din medlemsavgift. Skicka din fritt formulerade ansökan (max 2 sidor) till ordförande Ursula på ursula.vuorenlinna@luukku.com.

5) Uppläsningsafton 17.5 kl 18.00

Uppläsarkväll på Arkadia International Bookshop

6) Preliminära planer på en helgskrivkurs

En skrivarkurs planeras till 7 – 8 september med Mia Franck som ledare. 

 

 

De år som gått...:

Verksamheten 2015.
Verksamheten 2014.