Kontakta Nylands litteraturförening

Ris eller ros, förslag, önskningar, frågor med mera tas gärna emot. Fyll i nedanstående formulär för att ta kontakt. Om du önskar att få ett svar, glöm inte att uppge din mejladress. 

Föreningens FO-nummer är 1560269-6

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Styrelsen för Nylands litteraturförening rf år 2022:

Ordförande
Gerd-Peter Löcke
+358 44 28 75 024

Viceordförande
Ulrica Brunberg

Sekreterare
Susanna Söderholm

 

Ledamöter
Elin Lindberg och Henrik Nymalm

Suppleanter
”Minkki” Huldén, Lars Leden, Stefan Lindqvist, Catherine Sid och Erica Sjöberg 

Mejladress
NylandsLitteratur@outlook.com

Postadress
NyLitt
c/o Gerd-Peter Löcke
Klåvusvägen 10 H 70
00910 Helsingfors