Månadens medlem
 
Katarina von Numers-Ekman

Peter Österberg

Jag föddes i Stockholm, en kilometer från Tjärhovsgatan, där Johan Snellman föddes, men har mina rötter i Roslagen. Sedan hösten 2018 är jag bosatt i Helsingfors. Jag är forskningspsykolog, speciellt prospektion sett ur ett biologisk antropologi/neuropsykologiskt perspektiv. Det betyder att jag ägnar mina dagar åt att utforska för att upptäcka, t ex. genom att läsa vetenskapliga alster.

Läs allt om Peter Österberg

 

Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och deras skrivande och läsande. 

Månadensmedlem 2024
Januari - Sandra Öhman pdf 
Februari - Erik Nagel pdf
Mars - Emilia Tallberg pdf
April - Katarina von Numers-Ekman artikel

Läs om tidigare Månadens medlemmar online som flipbook

Månadens medlemmar 2023Månadens medlem 2023 som Flipbook eller PDF
Thorolf Ekholm, Eivor Holm, Viveca Stenius, Erika Sjöberg, Maj - Susanne Lagerstam, Beatrice Johansson, Tage Wilén, Eva Wahlström, Marie Allen, Michaela von Kügelgen, Elisabeth Sandelin,Torbjörn Gräsbeck.
  

Månadens medlemmar 2022 som Flipbook eller PDF
Catherine Sid, Elinor Silius-Ahonen, Ulrica Brunberg, Susanna Söderholm, Henrik Nymalm, Bodil Stjernberg, Patrik Simberg,  Rita Lönnroth, Elin Lindberg, Susann Uggeldahl, Inger "Ci" Ahlqvist, Christina Korkman 
  

Månadens medlemmar 2021Månadens medlemmar 2021  som Flipbook eller PDF
Lars Leden, Daniela Ikäheimo, Minkki Huldén, Stefan Lindqvist, Iris Backlund, Agneta von Essen, Martin Westman, Petra Österman, Solveig Eriksson, Gerd-Peter Löcke, Elisabeth Morand-Löfving, Frej Wasastjerna 
På sidan kan du även ladda ned böckerna som pdf-fil.