Styrelsen för Nylands litteraturförening rf år 2024:

Ordförande
Gerd-Peter Löcke
+358 44 28 75 024

 

Ledamöter
Susanna Söderholm från Helsingfors
Marie Allen från Borgå 
Martin Westman från Karis
Peter Österberg från Helsingfors.

Suppleanter
Minkki Huldén, Stefan Lindqvist och  Kerstin Persson (alla från Helsingfors) samt Catherine Sid från Åland och Eva Wahlström från Borgå

Mejladress
NylandsLitteratur@outlook.com

Postadress
NyLitt
c/o Gerd-Peter Löcke
Klåvusvägen 10 H 70
00910 Helsingfors

Kontakta Nylands litteraturförening

Vi välkomnar all feedback, vare sig det är beröm eller kritik, samt förslag och frågor. Använd formuläret nedan för att kontakta oss. Om du vill ha ett svar, kom ihåg att ange din mejladress.

Föreningens FO-nummer är 1560269-6

Skriv siffran 10 med bokstäver: