Poesitävlingen vinnarna

Tävlingen avgjord

Nylands litteraturförening r.f. ville uppmärksamma Världspoesidagen den 21.3.2023 och utlyste en poesitävling för medlemmar och andra intresserade om vem som bäst med en mening kunde beskriva vad poesi är.

  
Glädjande nog fick vi in hela 46 bidrag. Föreningens styrelse fungerade som jury och har utsett tre vinnare. De tre bästa bidragen premieras med en novellask från Novellix. Dessutom har juryn gett ett hedersomnämnande.

1:a pris  Pia Stordahl, Jakobstad (@skuggtexter på Instagram)      
Poesi är hjärtat som sjunger själens melodi.
Motivering: I meningens vackra bildspråk knyts poesins innersta väsen ihop till en klingande sång.

2:a pris  Eva Wahlström, Borgå (@mammanuppochner på Instagram)       
Poesi är tystade tankars fristad
Motivering:   Poesi är en kraft som ger människor styrka att uttrycka sina tankar och åsikter. I poesin kan vi höra allas stämma och skrämma mörkret.

3:e pris Helena Givoni, Esbo       
Poesi är känslobubblor i ett nyckelhål.
Motivering:   Meningen är poetisk och summerar poesins styrka där de stora känslorna får rum i det lilla formatet.

Hedersomnämnande:Bülent Sahin, Helsingfors, hemland Turkiet
Poesi är att uttrycka sina känslor på ett annat sätt.
Motivering:   Trots nybörjarkunskaper i svenska har Bülent lyckats summera vad poesi är.

Alla bidrag kommer att publiceras på vår hemsida, Facebooksida, på vårt Instagramkonto och senare i vår litterära tidskrift Manus 41.

Årsmöte 2023Årsmötet förlöpte planenligt

Nylands litteraturförenings stadgeenliga årsmöte ordnades den 24 april som hybridmöte i Helsingfors.

Årsmötet godkände årsberättelsen för 2022. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskningen för 2022 och handlingsplanen och budgeten för 2023 godkändes utan justeringar.

Hela styrelsen omvaldes med undantag av vår ordinarie medlem Henrik Nymalm som ersattes av ersättaren Lars Leden från Esbo. Utöver detta ersattes suppleanten Erica Sjöberg av Eva Wahlström från Borgå.
Gerd-Peter Löcke fortsätter som ordförande.

Styrelsen för verksamhetsåret 2023/24 består av följande ledarmöter:

Ordförande:  Gerd-Peter Löcke
Ordinarie medlemmar: Elin Lindberg från Sibbo, Lars Leden från Helsingfors, Ulrica Brunberg från Borgå och Susanna Söderholm från Helsingfors.
Ersättare: Henrik Nymalm från Borgå, Minkki Huldén från Helsingfors, Stefan Lindqvist från Helsingfors, Catherine Sid från Åland och Eva Wahlström från Borgå.

Vi tackar Erica för hennes medverkan och välkomnar Eva till styrelsen. Eva har vunnit andra pris i föreningens tävling Poesi är.

Bokkalaset i Ekenäs 2022

Flickböcker

Omkring 2 400 personer deltog antingen live eller virtuellt. NyLitt deltog med eget program. Nu finns alla 4 avsnitt på föreningens YouTube-kanal

Adaption av flickskap 
Flera generationer läsarinnor i Finland växte upp med Emily Byrd Starr, Ann Barton, Kitty Drew och Cherry Ames. Men vad hade de här hjältinnorna upplevt på väg från sin engelska skepnad till sin finska och svenska? FD Laura Leden berättade om normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska.

Hennes föredrag finns på vår YouTube-kanal
och på Bokkalasets YouTube-kanal

KulturcaféInternationellt kulturcafé

Att prata med folk på café kan vara både nöje och utmaning. Hos oss serverar vi kaffe med mycket glädje och inspiration. Tillsammans lyssnar, pratar, läser, berättar eller skriver vi nyfiket och glatt oavsett om du redan har den finlandssvenska kulturen i blodet eller vill bekanta dig med den.
Varje torsdag kl. 16
The Good Coffee Company Eriksgatan 33
Följ med evenemanget på Facebook

Manus 40Manus blev i år ett jubileumsnummer och publicerades i färg. Vi ville lyfta fram alla samarbetspartner som finns i processen med att förvandla ett manus till en bok. Arbetsgruppen för Manus, under ledning av styrelsens viceordförande Ulrica Brunberg, tog emot 52 bidrag.

Manus 40 postades avgiftsfritt till de medlemmar som har betalat medlemsavgiften för år 2022. Manus 40 finns även digitalt (pdf och epub) och kan laddas ner gratis.

Inspirationskurs – nöd & lust 
Kursledare: Hannele Mikaela Taivassalo
Tidpunkt: 5–6 november 2022
Plats: Tyska Skolan, Helsingfors
Arrangör: Finlands svenska litteraturföreningar


- Att skriva är både lust och arbete – och på denna veckoslutskurs arbetade vi mycket med just lusten och inspirationen.Vi gjorde det genom att göra det ljuvliga jobbet: skriva. Ingen kan servera dig den, men vi laborerade nyfiket och glatt med olika möjligheter att hitta lust också i nöden. Målet var också att processen samtidigt ska kunna locka alla till att hitta någonting nytt i sitt eget skrivande. Mikaela Taivassalo

HELSINGFORS BOKMÄSSAN 2022

Röster längs kusten

 

RÖSTER LÄNGS KUSTEN
I samarbete med Finlands svenska litteraturföreningar r.f. (FSL)
Representanter från Österbotten, Nyland och Åboland intervjuades om sitt skrivande och läste sina egna texter. Programledare var Wivan Nygård-Fagerudd. Evenemanget filmades. Efter programmet tog vi en kopp kaffe tillsammans med dem som läste på scenen.  

Christina Korkmans nya roman Ellen Linnea

Christina Korkman

Ellen växer upp i norra Österbotten då Finland frigör sig från Ryssland. Livsmedelsbrist, oro och rädsla är en del av vardagen. Modern kämpar ensam med att försörja familjen. Ellen möter tidigt förluster och smärtsamma förändringar i tillvaron. Hon finner ändå en trygghet och förebild i sin lärarinna.

Förhoppningarna om fortsatt skolgång får Ellen glömma och drömmen om en framtid ”over there” går om intet. Men livet svänger, hon möter en ny kärlek.

Ellen lever med i det kulturella uppvaknandet i nationen, sjunger i kör och deltar i sångfester. Samhället förändras med radion och automobilen. Jordbruket mekaniseras.

Boken återger ömsint det växande barnets känslor och följer Ellens inre utveckling till en ung kvinna. Ellen Linnea ger glimtar ur en ung människas liv från 1915 fram till 1934 i Kronoby och Karleby. Berättelsen baserar sig på verkliga händelser.

Boken kan beställas på  Förlaget Västkusten (lansirannikko.fi)

Författarträff 

LIVET - SFörfattarträff på GrandKRIVET
Lördagen 21 maj kl 15.00
Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, Borgå

De östnyländska författarna Sabine Forsblom och Annika Gustafsson-Flinck samtalar.
I samarbete med  Borgå bibliotek
Fritt inträde 

Ladda ner hela affischen som pdf

Instagram 

Instagram  
På Instagram (IG) har du möjlighet att få din egen dikt publicerad. Skicka in ett bidrag med ditt namn eller under pseudonym som ett meddelande på IG eller som ett mejl till ulrica.brunberg@sipoo.fi. 

Året som gått ...

Verksamheten 2021 som pdf