Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och deras skrivande och läsande. 

Februarimånadens medlem

Daniela IkäheimoDaniela Ikäheimo

Jag är 24 år gammal och uppvuxen i en liten by i Östra Nyland. Jag bor nuförtiden i Esbo med min sambo och vår katt. Jag blev färdig närvårdare sommaren 2020, men jag är också bildartesan sedan tidigare. Just nu jobbar jag på ett eftis i Helsingfors. På fritiden sysslar jag med att skriva, läsa, med improvisationsteater och med politik. Förutom poesi till mitt Instagramkonto har jag några andra projekt på gång också.

Berätta om ditt intresse för litteratur.
Mitt intresse för litteratur började redan i lågstadiet då vi hade modersmål. 

Berätta lite om ditt eget skrivande.
Jag började skriva poesi runt 2009, det vill säga i ganska ung ålder. När jag hittade poesin märkte jag genast att det var min grej. Därför har jag fortsatt att skriva. 

Berätta om ditt läsande.
Jag läser lite allt möjligt, ibland mera och ibland mindre. Just nu läser jag Borde hålla käft som handlar om Märta Tikkanen. 

Vad skriver du på just nu?
Förutom poesi till mitt Instagramkonto har jag några andra projekt på gång också.

Du har gett ut en e-bok, bloggat och varit aktiv på sociala medier. Vilka möjligheter tycker du att internet ger dagens skribenter?
Internet ger stora möjligheter, då det ger mer synlighet åt författaren. Mer synlighet gör att man lättare blir sedd. Jag brukar lägga upp en del av det jag skriver på till exempel Instagram.

Min plattform:
https://www.instagram.com/poesifantasten/

________________________________________________________________________

Januarimånadens medlem Lars Leden som pdf

Svenska litteratursällskapetStiftelsen Tre SmederNygrens stiftelse  Konstsamfundet  Svenska kulturfonden