Kontakta Nylands litteraturförening

Ris eller ros, förslag, önskningar, frågor med mera tas gärna emot. Fyll i nedanstående formulär för att ta kontakt. Om du önskar att få ett svar, glöm inte att uppge din mejladress. 

Föreningens FO-nummer är 1560269-6

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Styrelsen för Nylands litteraturförening rf år 2020:

Ordförande

Gerd-Peter Löcke
+358 44 28 75 024

Ordinarie medlemmar

Ulrica Brunberg, viceordförande
Susanna Söderholm, sekreterare
Tiina ”Tibu” Borgstén 
Henrik Nymalm

Ersättare
Solveig Eriksson
Lars Leden
Stefan Lindqvist
Catherine Sid

Mejladress
NylandsLitteratur@outlook.com

Postadress
c/o Gerd-Peter Löcke
Klåvusvägen 10 H 70
00910 Helsingfors

Svenska litteratursällskapetStiftelsen Tre SmederNygréns stiftelseKonstsamfundet Svenska kulturfonden